Fördomar

Det finns många fördomar mot dem som lyssnar på denna typ av musik. Många har svårt att förstå varför publiken vill slåss i mosh pits och att alla som lyssnar på denna typ av musik är kriminella. Men ett faktum är att de som lyssnar på denna typ av musik är precis lika kriminella som publiken till vilken annan musikgenre som helst. Den största skillnaden är att dessa personer dansar genom att springa in i varandra, istället för att i takt röra fötterna. Vad någon har för fördomar är självklart individuellt, men det går inte att bortse från att fördomarna existerar, och därmed även motsägelser till fördomarna.

Det finns dem som tror att alla som lyssnar på denna musik är satanister och dyrkar djävulen, mycket för att texterna oftast är om det onda och dåliga i livet. Att denna fördom finns kommer mycket ifrån Norge, där det finns grupper som spelar just black metal, vilket brukar kopplas samman med satanism. Dessa grupper har bränt kyrkor och gjort annat mot troende kristnas religionssymboler. Men även här finns det många som endast gillar musikstilen, utan att vilja skada andra människor. Som sagt; fördomarna finns, men därmed även motsägelser till dem.